02634217404 

02632514307  

سه شنبه, 15 اسفند 1396 ساعت 09:48
سکته قلبی بیماری عروق کرونری منجر به ساخت چربی هایی می شود که در رگ های قلبی انباشته می شوند، و سدی در برابر جریان خون ایجاد کرده و باعث بروز سکته خواهد شد. بدون خون…
منتشرشده در مقالات