02634217404 

02632514307  

شنبه, 30 تیر 1397 ساعت 18:33
پرستاری از سالمند داراي بيماري پاركينسون بیماری پارکینسون در اثر تحلیل سلول‌های مغزی در سنین بالای 60 سال رخ می‌دهد و تقریبا 66 درصد بیماران طی 5 سال اول بیماری و 80 درصد پس از 10…
منتشرشده در مقالات