02634217404 

02632514307  

یکشنبه, 13 خرداد 1397 ساعت 21:13
امروزه از دید عوام و آنچه امروزه در ذهن مردم جا افتاده این است که پرستاری شغلی مربوط به‌زنان است. جالب است بدانید که در گذشته بیشتر، مردان در شغل پرستاری ( پرستار مرد ) مشغول…
منتشرشده در مقالات